"یادگیری زبان آلمانی از طریق زیرنویسهای شبکه "آ ر د

Persisch

Untertitel bei der "tagesschau"
Untertitel bei der "tagesschau" | Bild: ARD-Text

"یادگیری زبان آلمانی از طریق زیرنویسهای شبکه "آ ر د

شما اکنون در آلمان هستید و احتمالا سوالهای زیادی دارید. برای اینکه در زندگی روزمره بتوانید با افراد دیگر ارتباط برقرار کنید و با آنها آشنا شوید یا اینکه بتوانید خانه یا کار پیدا کنید, احتیاج به یادگیری زبان آلمانی دارید. امکانات زیادی برای این کار موجود است.

کمکی خوب در رابطه با یادگیری زبان آلمانی زیر نویسهای برنامه های تلویزیونی شبکه "آ ر د"هستند. زبان شناسان به این نتیجه رسیده اند که درک شنوایی برای یادگیری یک زبان بیگانه از طریق فیلمهایی که زیر نویس به زبان اصلی دارند, بهبود مییابد. افزون بر این, نگارش کلماتی که آ موخته شده اند  از طریق خواندن زیر نویسها محکم تر میشود. بدین وسیله زیر نویس ها نه تنها برای افرادی که مشکل شنوایی دارند یا نا شنوا هستند کمک بزرگی است, حتی برای آنهایی که میخواهند زبان آلمانی را فرا بگیرند. 

شبکه"آ ر د " یک مجموعه ای از ۹ کانال رادیو تلویزیونی دولتی است. بسیاری از برنامه هایی که در کانال یک "آ ر د" , در برنامه های استانها و در برنامه های دیجیتالی و تخصصی  "آ ر د" پخش میشوند دارای زیر نویس هستند. شما میتوانید به صورت دیجیتالی یا از طریق صفحه ۱۵۰ "ویدئو تکست" به آنها دسترسی پیدا کنید.

نگاهی به زیر نویسهای شبکه "آ رد" بیاندازید. این شبکه برنامه برای بزرگسالان, نوجوانان و کودکان دارد. شما هم میتوانید زیر نویسها را هم هنگام پخش برنامه روشن کنید یا اینکه برنامه ها را در اینترنت در صفحه های "مدیاتک" پیدا کنید و زیر نویسها را در آنجا اضافه کنید.

با امید زمانی خوشایند به هنگام یادگیری زبان آلمانی

برای اطلاعات بیشتر